Pla Estratègic de l’Esport Local i MIEM de Girona: reflexió i guia per l’esport del futur de la ciutat

Pla Estratègic de l’Esport Local i MIEM de Girona: reflexió i guia per l’esport del futur de la ciutat

Girona pot comptar amb el primer velòdrom cobert a Catalunya, en cas de dur-se a terme una de les propostes més destacades del projecte. 

 

L’Ajuntament de Girona va impulsar una Reflexió Estratègica de l’Esport Local i la redacció del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius, per tal d’establir orientacions de caire estratègic en matèria esportiva. Així, un dels principals objectius del projecte va ser reflexionar sobre el paper de l’esport en el futur de la ciutat i definir el camí a seguir per arribar-hi.

Es va comptar amb una metodologia molt participativa des de l’inici del projecte, implicant a representants dels diferents agents esportius de la ciutat per definir els principis guia que orientarien el procés de reflexió. Posteriorment, durant la fase d’anàlisi, es van realitzar un total de 17 entrevistes en profunditat a representants del sistema esportiu local i a treballadors del Servei d’Esports. A més, es van realitzar visites a les principals instal·lacions esportives per valorar el seu estat de conservació i possibilitats d’ampliació i/o millora.

A partir dels resultats de l’anàlisi i la diagnosi, es van identificar 5 línies estratègiques de treball que desembocaven en diferents programes i a la vegada en la concreció de diferents accions a realitzar. Una de les línies posa el focus en disposar d’un parc d’equipaments de qualitat, on el ciclisme pren especial importància amb la proposta d’incorporació d’un parc ciclista a l’aire lliure i un velòdrom cobert.

El projecte ha esdevingut una fulla de ruta per la corporació municipal, una eina de treball dinàmica que s’ha d’anar enriquint amb les aportacions que puguin fer els diferents actors implicats en el foment de l’esport a la ciutat, i adaptant-se a les noves necessitats derivades d’un sector en constant evolució.