Estudi de Viabilitat del Centre universitari INEFC La Seu

Estudi de Viabilitat del Centre universitari INEFC La Seu

Anàlisi de l’ampliació de l’oferta educativa de l’INEFC en el Medi Natural: costos d’implementació i impacte en el sector i el territori.

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ha comptat amb la col·laboració d’itik consultoria en la valoració de la creació d’un nou centre universitari d’activitat física i esport ubicat a La Seu d’Urgell.

Itik consultoria ha realitzat l’estudi de viabilitat de la posada en funcionament d’aquest centre d’acord a diferents possibles ubicacions i característiques del programa educatiu. La singularitat d’aquest programa és la seva adaptació a les noves tendències d’activitat física i l’esport comptant amb un escenari privilegiat en el seu desenvolupament: el medi natural com a principal espai d’aprenentatge.

Un dels objectius de l’estudi és la identificació de diferents fonts d’ingressos per analitzar el nivell de viabilitat econòmica, formativa i social del centre. Amb aquesta finalitat contempla com a principal oferta educativa, l’activitat universitària de grau i màster, amb propostes formatives intensives, d’especialització i tecnificació, a banda d’això es volen promocionar altres serveis com residència o cafeteria.

Un punt rellevant a considerar és la valoració positiva de l’impacte que poden tenir aquests estudis tant a nivell del sector de l’activitat física en el medi natural així com en el territori. La dinamització econòmica i  de la població gràcies a la creació d’un nou centre d’activitat física i salut pot esdevenir un impacte important en el municipi de la Seu d’Urgell.