Pla Estratègic organitzatiu del Club de Tennis Vic

Pla Estratègic organitzatiu del Club de Tennis Vic

Avaluació de la situació actual del club esportiu per dibuixar el camí del futur

Amb la previsió d’una nova etapa en el Club Tennis Vic davant el relleu generacional de la direcció del club esportiu, la seva junta directiva ha aprofitat aquest moment com a una oportunitat per fer un pla estratègic organitzatiu del club esportiu.

L’objectiu d’aquest pla estratègic ha estat la valoració de la situació actual de l’entitat esportiva a nivell estratègic per definir el camí a seguir en la propera etapa concretant els eixos estratègics i línies de treball. Al llarg del desenvolupament del projecte s’ha revisat l’estructura organitzativa per tal de dotar-la d’eines i mitjans operatius per una gestió efectiva dels recursos orientada als objectius i preparant el relleu en la direcció.  

El procés d’elaboració del pla estratègic organitzatiu i esportiu del club va ser realitzat mitjançant la participació tant de la junta directiva com del personal d’aquest per tal de dissenyar una estratègia real, adaptada als recursos existents i potencials, i de fàcil implementació.