Creació del Segell de Qualitat Esportiva per a l’Esport en edat escolar

Creació del Segell de Qualitat Esportiva per a l’Esport en edat escolar

El foment d’una educació esportiva escolar en valors i formativa dóna lloc a la preparació del Segell de Qualitat Esportiva

Davant la necessitat del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sitges d’unificar i crear un projecte en comú per a totes les entitats esportives del municipi en base a l’esport escolar, Itik Consultoria ha elaborat un Segell de Qualitat Esportiva que permetrà certificar aquelles organitzacions que segueixen les bases d’un model en l’esport escolar.

A través d’un anàlisi de l’actualitat esportiva en el municipi i les característiques de l’esport escolar, es van desenvolupar les àrees d’acreditació per al Segell de Qualitat Esportiva. A partir d’aquestes línies d’actuació, s’han establert uns objectius i criteris específics per a cadascuna de les àrees que segons el grau de compliment determinaran si l’organització esportiva és apte o no.

La creació del Segell de Qualitat Esportiva esdevindrà un factor important en les polítiques esportives de Sitges així com servirà d’eina per establir les bases d’un esport escolar formador i de qualitat que es fonamenta en aquets tres àmbits:

Aquesta certificació aportarà un valor positiu en el projecte esportiu i educatiu de les entitats del municipi així com afavorirà el dinamisme social i col·laboratiu entre els diferents agents locals del territori sitgetà.