Auditoria del procés de certificació de la qualitat de les formacions federatives oficials de la UEFA

Auditoria del procés de certificació de la qualitat de les formacions federatives oficials de la UEFA

Les Escoles Territorials de futbol espanyoles se sotmeten al procés de certificació i auditoria de la seva formació federativa per a l’obtenció del Segell de Qualitat Premium de la Real Federació Espanyola de Futbol.

Es troben en curs les auditories del procés de certificació per a l’obtenció del Segell de Qualitat Premium de la Real Federació Espanyola de Futbol en referència a la formació federativa, la qual es regeix per les directrius de la UEFA. Amb aquest procés de certificació de la qualitat, aquest Segell impulsat per la pròpia RFEF, pretén convertir-se en el distintiu de referència en l’àmbit formatiu del futbol en territori espanyol, garantint així uns estàndards de qualitat òptims en l’oferta de programes formatius federatius desenvolupats per les diferents Escoles Territorials.

En aquest procés, itik consultoria és l’empresa externa auditora d’aquestes formacions de caràcter federatiu havent dissenyat prèviament, a partir de les directrius UEFA vigents, els diferents dossiers i documentació per a un correcte desenvolupament del procés de certificació, elaborat els protocols de control i seguiment del mateix així com executat i dut a terme els informes d’auditoria i resolucions del procés per a les diferents Escoles Territorials participants.

Disposar d’un procés de certificació d’aquestes característiques, no només posa en valor la formació federativa oferta actualment en territori espanyol i marca els seus estàndards de qualitat, sinó que demostra la implicació i rigor de cada vegada més organitzacions i el seu esforç per garantir la solidesa i qualitat dels seus processos.