Liderant la gestió del canvi amb el Comitè Olímpic Espanyol

Liderant la gestió del canvi amb el Comitè Olímpic Espanyol

L'equip de Itik consultoria ha col·laborat amb el Comitè Olímpic Espanyol per a liderar la gestió del canvi en la implementació de la plataforma de IT CONPaaS a més de 22 Comitès Olímpics Nacionals.

El projecte CONPaaS neix de la unió dels Comitès Olímpics d'Andorra, Argentina, Brasil, Cap Verd, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guinea Equatorial, Mèxic, Moçambic, Panamà, Paraguai, Portugal, Puerto Rico, Uruguai, Veneçuela i Espanya amb la finalitat de crear una plataforma IT formada per diferents serveis amb l'objectiu de democratitzar els serveis web accessibles per a tots els CONs, sigui com sigui la seva grandària i capacitat tècnica, econòmica o humana.

Itik Consultoria ha col·laborat juntament amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) en el procés d'acompanyament, assessoria i assistència tècnica de la comunicació interna de la plataforma i de gestió del canvi amb els diferents Comitès Olímpics Nacionals. En aquest procés, es destaca:

  • La realització de protocols de funcionament intern
  • La comunicació i seguiment continu dels CONs en el procés de coneixement de la plataforma desenvolupant entrevistes inicials via Zoom, arxius de seguiment i l'assessoria tècnica de resolució de dubtes i contacte directe amb el departament IT del COE.
  • Acompanyament i suport en les formacions virtuals de les funcionalitats de la plataforma
  • Contacte directe amb els 22 CONs mitjançant diferents plataformes virtuals per a la comunicació d'incidències.

Durant tot el procés de comunicació interna entre els CONs i el COE s’han identificat millores a implementar en la plataforma IT, així com les principals dificultats en el procés d’impuls de la gestió del canvi.

En definitiva, la creació d'aquesta plataforma suposa un canvi a nivell de gestió interna dins de cada organització gràcies a les múltiples eines i funcionalitats que disposa.