Esport Educatiu a l’Escola: el model esportiu escolar d’un municipi que aposta per l’activitat física amb una finalitat educativa i de formació integral

Esport Educatiu a l’Escola: el model esportiu escolar d’un municipi que aposta per l’activitat física amb una finalitat educativa i de formació integral

Elaboració i definició d’un model esportiu escolar a partir d’una metodologia de l’àmbit educatiu que posa a l’infant com a protagonista: l’Educació 360.

L’Ajuntament de Martorell, mitjançant el Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) impulsà la reformulació del seu model d’esport en edat escolar amb l’objectiu de convertir l’escola en un espai clau d’aprenentatge i evolució de manera integral al llarg de l’etapa educativa i incorporant-lo en el projecte d’Educació 360 que s’estava iniciant en l’àmbit educatiu des de la municipalitat.

Així doncs, itik consultoria elaborà aquest projecte amb la finalitat de crear un model esportiu amb aquestes característiques des d’una mirada global i integradora sota el marc educatiu. Una vegada establertes les bases de l’Esport Educatiu a l’Escola, es va donar pas a la creació de la Carta de Serveis d’Activitat Física i Esport en horari extraescolar, la qual materialitzava el model esportiu escolar projectat sota els estàndards de qualitat desitjats per la corporació municipal.

Per poder elaborar aquesta Carta de Serveis, es van identificar els principals continguts curriculars així com els projectes educatius de centre de les diferents escoles de Martorell per determinar les singularitats de cadascuna i poder elaborar un programa adaptat a aquestes. I, alhora, es van desenvolupar diferents sessions participatives tant amb les direccions dels diferents centres educatius així com amb els seus claustres de professorat, compartint i col·laborant de manera directa amb l’agent principal del projecte que eren les escoles.

Els objectius perseguits en l’elaboració de la Carta de Serveis foren:

  • Consolidar l’escola com un espai clau per a l’aprenentatge esportiu al llarg de l’etapa educativa.
  • Promoure l’activitat física i l’esport com una eina al servei de la ciutadania, com un vehicle de millora en l’àmbit de la salut, l’educació i l’equitat social.
  • Fomentar l’activitat física i l’esport amb una finalitat educativa i de formació integral dels infants i adolescents entre els 3 i 12 anys.
  • Connectar l’horari lectiu i no lectiu de les escoles, convertint-les en eixos clau de la comunitat local.

Aquesta Carta de Serveis s’ha fet efectiva per al present curs 2021-2022 i els nens i nenes de Martorell ja poden gaudir dels seus programes i activitats des d’aquest mateix curs. Es pot consultar tota la informació en aquest enllaç.