L'estratègia de futur de la Federació de Bàsquet de l'Aràbia Saudita

L'estratègia de futur de la Federació de Bàsquet de l'Aràbia Saudita

La realització del Pla Estratègic ha marcat el punt de partida per a iniciar un procés de canvi en l'àmbit organitzatiu, així com potenciar l'expansió del bàsquet en tot el Regne, i aconseguir que l'Aràbia Saudita sigui una Federació referent a nivell competitiu.

El Comitè Olímpic de l'Aràbia Saudita (SAOC) ha estat l'organisme precursor en llançar un programa d'ajudes econòmiques per donar suport a les Federacions esportives saudites. L'objectiu d'aquest programa és dotar de recursos a l'estructura organitzativa de les Federacions perquè puguin planificar, desenvolupar i executar una estratègia única que marqui les directrius per als pròxims anys. 

D'aquesta manera, Itik Consultoria ha treballat, seguint les directrius del SAOC, amb la Federació de Bàsquet de l'Aràbia Saudita (SBF) per a desenvolupar el Pla Estratègic 2022 - 2026. Així, en els 5 mesos de durada del projecte s'han dut a terme les diferents fases del projecte:

 

Una de les premisses del projecte era la participació de l'ecosistema del bàsquet saudita, per això, durant la fase d'anàlisi i diagnosi s'han dut a terme processos participatius. Un dels més destacats va ser la realització d'una enquesta a jugadors, entrenadors, àrbitres, fans, membres de la junta directiva i de clubs, i altres agents del sistema. Tenint en compte el context social i esportiu del país saudita, l'índex de participació va estar al voltant de 500 respostes. 

A més, es va realitzar un benchmarking internacional en el qual es van analitzar 5 federacions de bàsquet referents de diferents continents. Aquesta anàlisi comparativa es va realitzar sobre la base de diferents dimensions que va permetre posicionar a la SBF respecte a les altres Federacions. 

Tot aquest procés va finalitzar amb la definició de les línies estratègiques amb visió a 2030, seguint l'estratègia Saudi Aràbia 2030. La presentació d'aquestes línies es detallava en uns programes estratègics amb accions específiques acompanyades de la priorització, el cost aproximat i uns indicadors de rendiment, per validar el seguiment i implementació de l'estratègia. 

El desenvolupament d'aquest Pla Estratègic ha estat una oportunitat perquè la Federació de Bàsquet de l'Aràbia Saudita conegués les seves necessitats i limitacions, així com potenciés els seus punts forts. Les línies estratègiques marcades definiran el futur de la Federació, i, sobretot, seran el punt d'inflexió per a generar un canvi intern i evolucionar fins a convertir el bàsquet en el segon esport d'equip més practicat a Aràbia Saudita.