Analitzant la viabilitat de dos nous centres esportius a la Comuna de Lo Barnechea, Xile

Analitzant la viabilitat de dos nous centres esportius a la Comuna de Lo Barnechea, Xile

Treballar i dotar de dades clau l’administració local per a la presa de decisions en la construcció de dues infraestructures esportives noves a Xile: el Complex Esportiu Lo Barnechea i el Centre Esportiu i de Benestar el Huinganal.

En un moment d’aposta de l’administració local de la Comuna de Lo Barnechea per tal de posicionar l’activitat física i l’esport com una de les peces clau del seu desenvolupament urbanístic i social i amb un projecte de construcció de noves infraestructures esportives en marxa, itik consultoria entra a escena per analitzar-ne la seva viabilitat i valorar aquest projecte en clau futura.

El treball desenvolupat per a aquesta administració va perseguir obtenir els següents resultats:

  • Disposar d’un ampli estudi de mercat del territori on s’ubicaria cada instal·lació, determinant la zona d’influència i el perfil del públic potencial.
  • Elaborar un estudi econòmic i financer per a cadascun dels centres esportius per valorar i validar el futur de l’explotació d’aquests, tenint en compte l’òptim model de gestió possible a aplicar.

Val a dir que cadascun dels centres esportius, es va projectar en zones diferents en relació a les característiques socioeconòmiques de la població; pel que l’oferta esportiva, serveis i abonaments d’accés havien d’adaptar-se i donar resposta a les necessitats reals dels futurs usuaris, clau en l’èxit del servei municipal.

Alhora, a nivell econòmic projectar diferents escenaris econòmics, per preveure la solvència del propi servei a nivell d’explotació segons varis situacions de futur. Tot això, aplicant-hi i valorant possibles models de gestió fins identificar-ne l’òptim i el més adequat segons les singularitats de cada centre així com la factibilitat vers l’administració.

La determinació de la viabilitat econòmica d’un projecte és fonamental però en l’àmbit esportiu quedar-se aquí seria un error. Cal anar més enllà dels números i treballar en profunditat sobre la viabilitat esportiva i social també ja que, conèixer el territori i la seva població, a qui es dirigeix el servei, les seves característiques i interessos, entre altres, dona els elements clau per arribar realment a tots els segments de població.

D’això en reflexionem més aquí, on parlem de l’estudi de viabilitat des d’una òptica diferent i apostant per la importància de fer un pas més enllà de l’àmbit econòmic en aquests estudis.

Així, el treball transversal, tenint en compte totes les possibles mirades de la viabilitat, va permetre aconseguir els resultats desitjats dotant de dades i resultats clau per enfocar i posicionar cada centre esportiu d’una manera òptima per al benefici comunitari de la població amb l’objectiu de donar-los l’oportunitat de viure de forma més activa i saludable amb la construcció d’aquestes noves infraestructures.

Explorar el territori, conèixer la seva ciutadania i donar resposta a les necessitats reals.