Quina és la situació actual de les pistes poliesportives de Barcelona? L’estudi de l’ús dels patis i centres esportius municipals per districte

Quina és la situació actual de les pistes poliesportives de Barcelona? L’estudi de l’ús dels patis i centres esportius municipals per districte

Per tal de conèixer la situació dels espais esportius en centres educatius i centres esportius municipals de la ciutat comtal davant la iniciativa de patis oberts, es realitza l’informe objectiu que determina el nivell d’ús de les pistes i pavellons poliesportius preveient l’impacte de la seva desaparició i permetent la presa de decisions futures.

 

IMPULS

L’Institut Barcelona Esports, ha promogut l'elaboració de l’informe dels usos de les pistes i pavellons poliesportius dels districtes de l’Eixample, Ciutat Vella i Gràcia. Barcelona, amb alta densitat de població, conforma un paradigma particular ja que moltes entitats fan ús de les pistes poliesportives per entrenar i competir. Aquest fet, normalment no ocórrer en petites ciutats o pobles, on es disposa del suficient espai en pavellons i pistes municipals per a encabir tots els grups per al desenvolupament de la pràctica esportiva.

Així doncs, la recerca de l’ocupació dels espais esportius té sentit en la ciutat comtal. La detecció del nivell d’utilització real i potencial de les pistes poliesportives dels centres educatius i els centres esportius municipals permet determinar les hores en que els espais son utilitzats, les franges horàries lliures i les entitats relacionades amb cada centre. Tanmateix, es contemplen les entitats del districte que es veuen obligades a fer ús d’instal·lacions d’altres barris per a cobrir tant les necessitats com les demandes particulars, i també els clubs amb registre en altres districtes que utilitzen les instal·lacions del barri en qüestió.

 

IMPLICACIÓN

Els districtes analitzats tenen una elevada densitat de població i en la majoria de casos requereixen més espais esportius òptims. Existeix doncs una demanda elevada de les pistes poliesportives, ja sigui per falta d’espai ja que part de les pistes no compleixen les mesures reglamentàries i els grups no poden absorbir més esportistes, o degut a la poca disponibilitat horària, es troben molts casos on les pistes tenen els horaris complerts.

Altrament, es descobreixen entitats del propi districte que per tal de cobrir la demanda utilitzen dos o més centres educatius o centres esportius municipals, en alguns casos, els espais esportius son en el mateix districte, però en d’altres, per falta de disponibilitat horària o d’adequació dels espais de pràctica esportiva i/o competició s’han de desplaçar a altres barris limítrofs o més llunyans.

 

IMPACTE

Es constata doncs, que els espais esportius dels districtes observats no cobreixen els requeriments per al desenvolupament de les activitats extraescolars ofertes als infants i joves per part d’associacions de famílies i amics (AFA), com també per les diverses entitats dels mateixos districtes.

En conseqüència, s’obre el debat sobre la viabilitat dels patis oberts davant l’impacte que podria provocar en el teixit associatiu esportiu de la ciutat la reducció dels espais esportius de les pistes poliesportives dels patis de centres educatius o la seva obertura a la ciutadania en horari extraescolar. La controvèrsia deriva a la necessitat municipal d’escollir entre disposar d’espais actius lliures o espais esportius convencionals per a la pràctica esportiva.