Itik Coopera

Disseny de projectes de desenvolupament social i esportiu

A Itik Consultoria entenem l’esport com un gran instrument de desenvolupament social

L’esport ens fa iguals. Ens inspira i ens motiva. Connecta persones i comunitats. És una plataforma de comunicació poderosa.

 

Col·laborem en projectes ja existents en països amb ganes de desenvolupar-se amb persones locals que volen canviar la seva comunitat i també ajudem a crear i participar en projectes de gestió esportiva, educació i desenvolupament social i per la pau.  

 

Les esferes de l'esport

L’esport és un vehicle per a la transformació de la societat i és capaç d’unificar cultures i persones per mitjà d’un llenguatge universal. L’àmbit de l’esport es divideix en tres esferes conegudes i s’incorpora una que es complementa amb les altres:

 • Promoció esportiva
 • Esdeveniments i actes esportius
 • Gestió esportiva
 • Programa d’intervenció a través de l’esport per promoure Educació, Desenvolupament i Salut

Les claus d’un projecte social i esportiu

Pautes per als programes de desenvolupament esportiu

 • Variació segons l'associació i objectiu que és vulgui aconseguir
 • Realització anàlisis intern i extern del país o regió sobre polítiques esportives
 • Recursos humans i materials de l'associació amb la qual es col·labora
 • Adaptació del disseny i la implementació al context i realitat social
 • Metodologia per transmetre valors, hàbits i habilitats
 • Disseny i formació de l'equip tècnic de l'associació
 • Generació d’un impacte quan finalitzi el projecte
 • Seguiment i avaluació del projecte

 

L'esport té el poder de canviar el món, d'inspirar als que ho practiquen. De promoure hàbits i valors, de fer cohesió, prevenir conductes de risc i crear identitats comunes.

 

Publicacions esport i desenvolupament

El futur de la responsabilitat social en l'esport

La pandèmia mundial de la COVID-19 ha afectat a tots els sectors de la societat transformant els nostres hàbits de consum i comportament. L'àmbit esportiu sempre s'ha caracteritzat per ser un sector que s'adapta al seu entorn canviant, i en aquests moments, també ho ha fet. L'esport professional s'ha paralitzat i gràcies a això, els programes i iniciatives per a promoure l'activitat física en les comunitats locals han agafat més importància. Serà el moment perquè el sector esportiu canviï la seva finalitat i s'enfoqui molt més en la cooperació i el desenvolupament? Per què els polítics i els professionals seran capaços de mantenir el posicionament d'esport salut com a element vital davant dels interessos comercials de l'esport d'alta competició? 

Segueix llegint l'article sencer a actualitat esportiva

 

Perspectives de les organitzacions per difondre esport en persones amb discapacitat

L'esport pot ser una font de valor social per combatre les desigualtats, i per això, en aquest article publicat al web Sport and Development amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es parla de la valor de l'esport adaptat. Llegeix l'article per explorar com diferents associacions esportives i organismes oficials poden ajudar a les persones amb discapacitat a practicar esport i integrar-se en la societat.

 

Songdeh Football Academy

Itik col·labora puntualment amb aquesta escola de futbol fundada per Paul Joof que cerca treure els infants i adolescents dels carrers de Banjul (Gàmbia) per inculcar valors, hàbits higiènics i desenvolupar destreses motrius per mitjà del futbol. 

 

Planificar per aconseguir l'èxit i el canvi social a través de l'esport a Ghana

La planificació estratègica aplicada als projectes d'esport i desenvolupament és l'eina que permet ajudar les organitzacions a aconseguir els resultats esperats. Hi ha diferents mètodes per establir estratègies a llarg termini, i és que per dissenyar un projecte que creï un impacte al territori, cal una programació prèvia i una monitorització posterior dels objectius establerts per avaluar si es compleixen els reptes proposats.

El sector de l'esport i el desenvolupament s'ha anat professionalitzant en els darrers anys i cada vegada hi ha organitzacions més formades i preparades que coneixen el context a la perfecció, tot i així, el factor que cal reforçar és el procés de planificació, ja que cal planificar abans d’actuar.

¿Vols conèixer els principis guia de la planificació estratègica?

Llegeix l'article al complet publicat a la web de Sport and Development.