La indústria de l’esport: de sistema complicat a sistema complex

La indústria de l’esport: de sistema complicat a sistema complex

Resum: La indústria de l’esport passa per moments difícils degut als canvis continus en les interaccions i la reducció de la predicció (sistemes complexes). Per tant, és important crear equips de treball amb perfils diferenciats per analitzar les problemàtiques des de diferents òptiques i prendre decisions correctes, permetent l’error però reduint el risc.

Paraules clau: sistemes complexos, multiplicitat, interdependència, heterogeneïtat, gestió, presa de decisions, pronòstic de futur, mitigar els riscos, concessions.

indústria_esport_itik