Equips multidisciplinars amb diferents maneres de raonar

Equips multidisciplinars amb diferents maneres de raonar

Resum: La contractació de professionals per ocupar càrrecs directius, càrrecs intermedis i l’equip de treballadors és una tasca complexa. Les persones poden tenir diferents formes de pensar, i cal trobar el perfil de treballador adequat segons les necessitats particulars de cada empresa. Cada organització requerirà d’una combinació específica de perfils o d’una altre.

Paraules clau: pensaments, equip de treball, equip heterogeni, perfil homogeni, entrevista.

equips_treball_persones_itik