Un nou model de direcció d’organitzacions: l’autogestió

Un nou model de direcció d’organitzacions: l’autogestió

Resum: L’autogestió és un model de direcció d’organitzacions amb una idea clau, la llibertat. L’objectiu és que tots els treballadors tinguin definides les seves responsabilitats, i que cadascun d’ells/es sigui l’encarregat d’adquirir les eines necessàries per dur a terme el seu treball.

Paraules clau: model jeràrquic, autogestió, xarxes de compromís, coordinació, poder, llibertat, transparència, autoavaluació.

model_direcció_autogestió_itik