Estratègies socials a les organitzacions esportives

Estratègies socials a les organitzacions esportives

Resum: Les plataformes socials són una bona forma de trobar nous consumidors i fidelitzar els actuals. Podem utilitzar una estratègia social, on cal focalitzar els objectius a les necessitats dels clients, per rebre beneficis a canvi, o bé una estratègia digital per produir missatges comercials i obtenir un feedback extern.

Paraules clau: Plataformes socials, estratègia digital, estratègia social, fidelitzar, captació de clients

Estratègies_socials_organitzacions_itik