Els espais de la pràctica esportiva de salut i lleure

Els espais de la pràctica esportiva de salut i lleure

Resum: L’augment en els darrers anys de la pràctica esportiva, juntament amb una visió d’aquesta més enfocada a interessos saludables i de lleure, han originat l’aparició de diferents tipologies d’instal·lacions i/o àmbits de pràctica. El motiu parteix de la base que conformem una societat diversa amb diferents necessitats o característiques.

Paraules clau: hàbits esportius, pràctica esportiva, salut, tipologies instal·lacions, espai de pràctica esportiva.

Espias_lleure_salut_itik