La gestió de costos compartida

La gestió de costos compartida

Resum: En tot centre esportiu la gestió dels RRHH és un punt clau per a l’èxit. Aquests poden marcar la diferència en vers la competència, per tant, és important adoptar una estratègia per fomentar la implicació, compromís i motivació dels nostres treballadors. La gestió de costos compartida pretén buscar l’harmonia entre els interessos de l’empresa i dels treballadors amb la intenció de trobar el benefici comú

Paraules clau: gestió esportiva, gestió de costos compartida, gestió recursos humans, implicació treballadors, motivació treballadors, reducció de costos, Arturo Cuenllas.

Gestió_costos_itik