Estratègies per aprendre dels fracassos

Estratègies per aprendre dels fracassos

Resum: Culturalment en la nostra societat el concepte de fracàs té assignades un conjunt de connotacions negatives contra les quals hem de començar a lluitar-hi. L’article ens parla com, des de la gestió, és d’important crear un clima de proactivitat positiva en vers la detecció, anàlisi i correcció d’errors que es cometen.

Paraules clau: fracàs, error, aprendre del fracàs, tipus de fracàs, cultura del fracàs, gestió esportiva.

Estratègies_aprenentatge_itik