4 eines de gestió per a organitzacions esportives

4 eines de gestió per a organitzacions esportives

Resum: El nostre entorn està en constant canvi, per tant, com a gestors d’organitzacions esportives hem de conèixer les diferents eines disponibles per tal d’assolir els objectius desitjats. Les eines que es tracten a l’article són: benchmarking, drets de decisió, gestió del coneixement i programes de comunicació social.

Paraules clau: eines gestió, organització esportiva, gestió esportiva, benchmarking, drets decisió, gestió del coneixement, programes comunicació social.

Eines_gestió_organitzacions_itik