Els 5 passos per millorar la presa de decisions

Els 5 passos per millorar la presa de decisions

Resum: "Errar és humà", o, en altres paraules, tothom comet errors. En la indústria de l'esport, que està en contínua expansió i transformació, des del CEO als treballadors corren el risc d’escollir la decisió equivocada per diferents raons. Aquest article identifica els problemes de la presa de decisions ineficaces dins una organització, presentant un esquema per superar els obstacles a través de la definició de 5 passos. 

Paraules clau: presa decisions, pensament estratègic, reflexió, solució, diagnòstic

Presa_decisions_itik