Cap a un objectiu comú a partir d’una experiència compartida

Cap a un objectiu comú a partir d’una experiència compartida

Els processos participatius són accions de gran valor en l’èxit de l’aplicació de qualsevol estratègia o projecte. Molts són els municipis, empreses i organitzacions que introdueixen en la concreció i definició dels seus projectes així com també en la gestió del seu propi personal sessions participatives com a metodologia emergent en la presa de decisions. Aquestes no cerquen altra cosa que treballar de manera col·laborativa en grup per tal de contrastar opinions, propostes i perspectives amb l’objectiu d’arribar a prendre una decisió, sempre amb un objectiu comú com a finalitat.

Els beneficis de desenvolupar sessions participatives per treballar envers una temàtica específica en són moltes: des de l’afavoriment de la implicació dels participants en la sessió i la creació de noves propostes, fins la participació de diferents agents o la interdependència positiva que s’estableix entre els membres del mateix grup. En relació a l’empresa els processos participatius serveixen per motivar els treballadors fent-los partícips d’un procés de decisió de l’organització, com també sentir-se realitzats i involucrats en tals. Es tracta de comprometre als participants en processos importants per fer-los sentir part d’un projecte i de la mateixa empresa. Aquest fet, també afavoreix a un millor desenvolupament i implementació de l’acció treballada de forma conjunta.

S’ha de tenir en compte però que, de vegades, els participants en aquestes sessions tenen característiques diferents o provenen d’àmbits oposats per la qual cosa és fonamental posar en situació al grup, explicar amb detall en què consistirà la sessió, les parts en que es dividirà i, sobretot l’objectiu comú al que es vol arribar per tal de focalitzar la finalitat de la reunió. Aquestes tasques van a càrrec de la persona encarregada de moderar i dirigir la sessió, que adoptarà un doble rol. Per una banda tindrà la tasca de motivar els participants per tal de provocar molta participació i debat entre ells; mentre que per l’altra banda haurà d’actuar de ‘facilitador’ per reconduir la situació i intervenir en els moments en que el grup no trobi el camí per on continuar amb el debat o el diàleg es desmarqui de la temàtica central, per exemple.

Són varis els projectes en els quals itik consultoria esport & lleure ha desenvolupat aquesta metodologia fent partícips als agents implicats en els mateixos per conèixer l’opinió de tots ells, recollir les seves aportacions i valorar la seva incorporació en el treball final per tal de fer propostes consensuades coneixent les diferents preocupacions i demandes.

Fins quin punt les sessions participatives han de formar part dels projectes? Es poden utilitzar en qualsevol fase d’un projecte? I en l’empresa, quin sentit tenen les sessions participatives entre treballadors i alts càrrecs?