Les noves tendències en activitats físico-esportives

Les noves tendències en activitats físico-esportives

En l'actualitat, l'activitat física i l'esport han pres un paper fonamental en la societat incorporant àmbits com l'economia, l'ocupabilitat o l'urbanisme en la seva planificació, entre d'altres. Davant la pluralitat que està adquirint el fenomen esportiu, els agents esportius han hagut d'adquirir nous rols, adequar espais esportius convencionals, utilitzar els no esportius i cercar solucions per satisfer les necessitats i noves demandes existents. Tot això succeeix en un context on la indústria de l'esport ha experimentat una evolució més positiva que el total de la indústria catalana en els darrers anys, sent un sector dinàmic i en constant fase d'adaptació. L'esport està vivint una transformació a un ritme accelerat, on els canvis es produeixen amb gran rapidesa. Aquesta transformació va de la mà de la tecnologia, esdevenint un canvi de paradigma en la societat, i tenint un gran recorregut a realitzar en l'esport gràcies a les múltiples vessants i possibles aplicacions. Són diversos els fets que han propiciat la situació de transformació de l'esport actual, els quals es resumeixen en la següent infografia.