RRHH i societat digital: els nous rols en la gestió del talent

RRHH i societat digital: els nous rols en la gestió del talent

Les noves tecnologies han ocasionat que els departaments de recursos humans de les organitzacions s'hagin hagut d'adaptar a les noves tendències que dominen els mercats. Davant d'aquest canvi estructural, aquest departament necessita adoptar un rol més estratègic en la organització, aplicant estratègies puntuals per la captació de talent en els candidats, així com saber gestionar, motivar i fidelitzar l'equip de treball. La capacitat d'adaptació a aquests canvis, és fonamental si es vol competir en el mercat actual.

La digitalització comporta que les organitzacions hagin d'assumir una sèrie de reptes per convertir els espais de treball en espais on els treballadors col·laborin i estiguin connectats. Aquesta transformació digital esdevé una oportunitat per fer canvis en les organitzacions en quant a la gestió de persones, havent de superar alguns reptes per assolir-los. La següent infografia mostra els nous rols que els departaments de recursos humans han d'assumir en la gestió del talent.

itik-rols-gestio-talent