L'empleabilitat en el sector esportiu

L'empleabilitat en el sector esportiu

La concepció que disposar d’una titulació acadèmica ens farà assolir el treball desitjat en la situació actual del mercat laboral, està totalment desfasada. La clau per aconseguir-ho passa per esdevenir un professional amb un elevat nivell d’empleabilitat, entesa aquesta com la capacitat d’entrar i moure’s en els mercats laborals i de materialitzar el potencial a través d’un treball sostenible i accessible. En aquest itik genera es presenten aquelles àrees relacionades directament amb aquest concepte, així com cada un dels seus components, amb la finalitat d’identificar-los i poder actuar sobre ells.

Paraules clau: empleabilitat, àrea personal, àrea de coneixement, àrea social i sector esportiu.