L'adherència i la motivació en l'activitat física i l'esport

L'adherència i la motivació en l'activitat física i l'esport

Resum: L’adherència a l’activitat física i la motivació són factors clau per a la pràctica esportiva tal i com es pot veure en el següent itik genera presentat a continuació. Aquests factors tenen per objectiu desenvolupar i crear programes que ajudin i afavoreixin aquesta adherència a l’activitat física i l’esport a persones sedentàries i que també motivin, d’altra banda, a aquells esportistes que ja realitzen activitat física de manera habitual.

Paraules clau: motivació, auto determinació, pràctica esportiva, activitats físico-esportives, adherència.