L’art de qüestionar abans de respondre

L’art de qüestionar abans de respondre

Les empreses i institucions tenen molt instaurada la pràctica de metodologies creatives on s’intervé de forma participativa mitjançant l’aportació d’idees que acaben per justificar-se com respostes a diferents consideracions. Ara bé, i si aquesta pràctica deixés de banda moltes de les possibles aportacions dels components de l’equip? I si es poguessin plantejar idees o solucions permetent extreure totes les seves vessants i adaptacions?

Paraules clau: generació d’idees, resolució de problemes, treball en equip, innovació.