Com analitzar un nou model de negoci en un centre de fitness

Com analitzar un nou model de negoci en un centre de fitness

Resum: Les grans problemàtiques a les que s’estan enfrontant els centres d’activitat física i salut,  com la caiguda general del consum i l’augment de l’IVA al 21%, afecten al compte de resultats de manera directa requerint pensar en nous models de negoci. Aquest itik genera et dóna les claus per realitzar un anàlisi del risc de les solucions alternatives que incideixin en la modificació del model de negoci actual.

Paraules clau: risc, model de negoci, centre de fitness, canvis, limitacions, recursos