Mesura de la qualitat en organitzacions esportives

Mesura de la qualitat en organitzacions esportives

La qualitat és un atribut incorporat en les expectatives de la  societat actual. Avui en dia s’espera que qualsevol producte o servei que una persona adquireixi sigui de qualitat, que tingui una bona relació qualitat-preu. S’espera que l’educació sigui de qualitat, els serveis esportius siguin de qualitat i fins i tot que les relacions humanes i l’ús del temps siguin de qualitat. Però que vol dir qualitat?