La direcció d’equips als centres esportius

La direcció d’equips als centres esportius

L’equip de treball de qualsevol equipament esportiu és clau per a l’òptima relació entre els usuaris i el personal del centre, el qual aporta un valor diferencial. L’èxit d’un centre esportiu es basa principalment en un factor humà i en la qualitat de les relacions que es produeixen. En aquest article es presenten 10 consells bàsics que han de seguir les persones responsables de la gestió d’equipaments esportius.

Paraules clau: equip de treball, instal·lació esportiva, factor humà, confiança, actitud proactiva