El Quadre de Comandament Integral

El Quadre de Comandament Integral

Qualsevol organització necessita saber i entendre l’impacte dels seus resultats per poder fer una valoració dels mateixos i orientar-los cap a la presa de decisions adequada. En aquest Itik genera es presenta una eina anomenada Quadre de Comandament Integral que permet avaluar el funcionament d’una organització a banda dels ratis econòmics.

Paraules clau: indicadors, estratègia, visió organització, mapa estratègic, pla d’operacions