‘Teaming’, el nou enfocament de treball en equip

‘Teaming’, el nou enfocament de treball en equip

Resum: La preparació i formació d’un equip de treball, requereix d’un cert temps i inversió que no totes les organitzacions es poden permetre. Sovint cal formar un nou equip de treball per a cada projecte, i aquest itik genera et mostra els principis bàsics de com realitzar aquest procés de ‘teaming’ de manera efectiva en el món de la gestió esportiva.

Paraules clau: teaming, treball en equip, projectes, lideratge, interdependencia