La Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions esportives

La Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions esportives

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) ha esdevingut en els darrers anys un factor clau i transversal que té gran impacte en la gestió de les entitats esportives a causa de la pròpia naturalesa del sector i pel tipus de servei que ofereix. Avui en dia, tenir en compte la RSE a l'hora de gestionar una entitat esportiva és clau per tal d'aconseguir l'èxit empresarial. En aquest Itik Genera es proporciona el marc teòric de referència per entendre que és la RSE, els seus principals beneficis i avantatges i per últim, s'exposa la norma SGE21 com a eina d'implementació i certificació oficial i de caràcter voluntari d'una gestió ètica i socialment responsable.

Paraules clau: responsabilitat social empresarial, organitzacions esportives, norma SGE21.