Optimització de processos i gestió de projectes II: Scrum

Optimització de processos i gestió de projectes II: Scrum

Segona part i continuació de l’itik genera ‘Optimització de processos i gestió de projectes en un marc Lean’, tot posant el focus en la metodologia àgil SCRUM. En aquest segon article, es pretén aprofundir en aquesta metodologia, sota el marc de Lean, la qual es caracteritza per ser un procés que divideix un projecte en petites fases i que afegeix valor de manera continua a cadascuna d’aquestes. Vols conèixer per què es tracta d’una de les metodologies àgils més exitoses utilitzades per organitzacions? Quins són els rols clau i les fases d’implementació? Això i més en aquest nou itik genera!

Paraules clau: scrum master, àgil, gestió de projectes, optimització d’eines, producte.