Els 8 passos per a la licitació d’un servei esportiu públic

Els 8 passos per a la licitació d’un servei esportiu públic

Aquest itik genera pretén profunditzar el procés de disseny i elaboració del procés d’una licitació de serveis d’àmbit esportiu, destacant la reflexió de les necessitats i objectius del futur contracte de col·laboració público-privada. Seguidament es detallen els 8 passos que s’han de seguir en el procés de licitació.

Paraules claus: licitació publica, Col·laboració públicoprivada, gestió de serveis esportius, gestió d’instal·lacions esportives,  contracte de serveis, contracte de concessió, prestació de serveis, procés de disseny, serveis esportius.