L’elaboració d’un pla de contingència

L’elaboració d’un pla de contingència

En tot projecte esportiu hi ha imprevistos i riscos que cal tenir en compte a l’hora d’assegurar un funcionament òptim del dia a dia del mateix. Un pla de contingència permet assegurar la continuïtat i recuperació del projecte i esdevé una eina d’ajuda per la direcció. En aquest itik genera es detallen els passos per a l’elaboració d’un pla de contingència, que es pot aplicar en qualsevol tipus de projecte esportiu i context.

Paraules clau: Pla de contingència, criteris clau, factors de risc, nivell d’impacte, presa de decisions, estratègia, mesures, escenaris, errades.