Com competir amb els productes i serveis gratuïts

Com competir amb els productes i serveis gratuïts

Resum: Hi ha moltes maneres de respondre, correcta o incorrectament, a l’amenaça d’un producte o servei gratuït de la competència. Per no equivocar-se, l’organització ha de valorar l’amenaça a partir de tres factors: l’habilitat de la competència per cobrir els seus costos amb suficient rapidesa, la velocitat de creixement del volum d’usuaris del producte o servei gratuït de la competència i la pròpia capacitat de fidelització sobre els usuaris que paguen pel producte o servei. Una vegada analitzat el grau d’importància de l’amenaça, es podrà respondre-hi a través de la utilització d’estratègies de venda i fixació de preus.

Paraules clau: Competència, producte gratuït, servei gratuït, amenaça empresarial, estratègies de venda i fixació de preus.