Estratègia

L'esport com a disruptor

Cap a on es dirigeix el sector esportiu? Podem preveure que ens trobarem en un futur? El destí final no es pot esbrinar perquè no sabem quines seran les limitacions ni cap a on evolucionarà l'esport, però hi ha una premissa que és única: l'esport s'ha...

Actitud empresarial: l'efecte bombeta

Quant valem com a professionals? Descobreix els elements que componen aquesta fórmula i com la psicologia positiva pot influir notablement en les nostres vides i en la de les persones que ens envolten. La psicologia positiva proposa moltes idees i eines pràctiques, aplicables i útils....

Sis competències per a líders estratègics

Resum: ”Com més imprevisible és la situació, més gran és la possibilitat de treure’n profit.” Contemplant aquesta tesi de Nathan Robinson, el següent itik genera explica detalladament les sis competències principals que permeten...

Com competir amb els productes i serveis gratuïts

Resum: Hi ha moltes maneres de respondre, correcta o incorrectament, a l’amenaça d’un producte o servei gratuït de la competència. Per no equivocar-se, l’organització ha de valorar l’amenaça a partir de tres factors: l’habilitat de la...

Equips multidisciplinars amb diferents maneres de raonar

Resum: La contractació de professionals per ocupar càrrecs directius, càrrecs intermedis i l’equip de treballadors és una tasca complexa. Les persones poden tenir diferents formes de pensar, i cal trobar el perfil de treballador adequat segons les necessitats...

Els 5 diagrames més famosos en gestió

Resum: Els 5 diagrames més famosos de la historia de la gestió van canviar la manera de planificar de moltes organitzacions. Segons quina sigui la taxa de creixement i la quota de participació de l’organització al mercat, aconseguirem un tipus de producte o un altre....

Estratègies socials a les organitzacions esportives

Resum: Les plataformes socials són una bona forma de trobar nous consumidors i fidelitzar els actuals. Podem utilitzar una estratègia social, on cal focalitzar els objectius a les necessitats dels clients, per rebre beneficis a canvi, o bé una estratègia digital per...

La gestió de costos compartida

Resum: En tot centre esportiu la gestió dels RRHH és un punt clau per a l’èxit. Aquests poden marcar la diferència en vers la competència, per tant, és important adoptar una estratègia per fomentar la implicació, compromís i...

4 eines de gestió per a organitzacions esportives

Resum: El nostre entorn està en constant canvi, per tant, com a gestors d’organitzacions esportives hem de conèixer les diferents eines disponibles per tal d’assolir els objectius desitjats. Les eines que es tracten a l’article són: benchmarking, drets de...

Noves formes de fixar preus I

Resum: Vivim en una cultura de fixació de preus tradicional basada en el marge de benefici o en relació a la competència. L’article proposa mètodes alternatius que ben utilitzats poden produir més guanys de l’espera’t. Són exemples:...

Avaluació d’estratègies

Resum: Les organitzacions esportives necessiten fer una avaluació de les seves estratègies. L’stress-test és un mètode d’avaluació d’estratègies que mostra el seu funcionament davant de situacions inesperades o sota fortes...

La comparació coma eina de millora II

En l'anterior itik genera, s'ha presentat la metodologia utilitzada per la Diputació de Barcelona en el projecte "Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)" com a instrument de millora. En el present article es comentaran alguns indicadors per comprendre la seva utilitat. Seguidament,...

La comparació com a eina de millora I

En anteriors articles s'ha parlat de la importància i funcionalitat dels indicadors de gestió com a instrument de valoració d'alguns aspectes. Perquè aquests siguin efectius cal que estiguin mesurats regularment i així poder avaluar el resultat i les tendències....

Les web 2.0 com a estratègia de comunicació

La revolució digital ha propiciat el desenvolupament d'un tipus de webs anomenades 2.0 que són les referents a les xarxes socials o els blogs, aquelles estratègies que es duen a terme per augmentar la interacció en l'organització i els clients. En aquest article es presenten els diferents tipus de 2.0 i...

Anàlisi de l’entorn per millorar la meva estratègia

El mercat és un element dinàmic que continuament va experimentant canvis. Com ha responsables d’una organització esportiva, hem de conèixer en quin entorn actuem, sobre quines persones i organitzacions tenim afectacions i alhora ens afecten. En el seguent article veurem dos models...