Innovació

L’art de qüestionar abans de respondre (Part 1)

Les empreses i institucions tenen molt instaurada la pràctica de metodologies creatives on s’intervé de forma participativa mitjançant l’aportació d’idees que acaben per justificar-se com respostes a diferents consideracions. Ara bé, i si aquesta pràctica...

Cultura d'Innovació Organitzacional

La innovació és fonamental per a les organitzacions de tots els sectors. Es necessita constantment ser més creatius que la competència, actualitzar-se i millorar per aconseguir la sostenibilitat al llarg del temps. En el següent Itik Genera es troben les diferents categories d'innovació, els principis...

Com generar noves idees en l’esport

La indústria esportiva és jove, en fase de creixement i en constant redefinició. En els darrers anys, hem vist com han aparegut noves idees en el sector esportiu: nous serveis esportius, aplicacions tecnològiques, noves formes d’organització de l’esport i un llarg...