Producció del servei

Disseny del costat sensible del servei al client II

Resum: Per aconseguir una millora en l’estat emocional del client, les empreses han de seleccionar la seva oferta en relació a la demanda potencial. A més, la incertesa que provoca un servei, fa que les organitzacions esportives hagin de donar el control del servei al client...

Disseny del costat sensible del servei al client I

Resum: Per dissenyar un servei, s’ha de parar esment a la seqüència d’esdeveniments que el comprenen i evitar les experiències negatives. Durant aquests esdeveniments, cal dissenyar la confiança amb el client contractant treballadors motivats i competents, per...

No intentis delectar els teus clients

Resum: Per aconseguir la lleialtat dels clients cal oferir un servei correcte centrant-nos en les seves necessitats i donant resposta a elles, sense promeses que no puguin ser complertes i que provoquin una pèrdua d’imatge i de clients.