Aprenentatge

Coneixes els equips 4-D?

En un entorn canviant, dinàmic i interactiu els equips de treball s’han d’adaptar a la nova realitat i per això han d’estar preparats per a aconseguir la màxima efectivitat entre els membres de l’equip. En aquesta infografia es mostren les característiques d’aquestes equips i les seves...

L'empleabilitat en el sector esportiu

La concepció que disposar d’una titulació acadèmica ens farà assolir el treball desitjat en la situació actual del mercat laboral, està totalment desfasada. La clau per aconseguir-ho passa per esdevenir un professional amb un elevat nivell d’empleabilitat, entesa...

Gestiona el teu aprenentatge

Vivim en una època on el canvi i la transformació són protagonistes del nostre full de ruta professional. Cada dia hem d’adaptar-nos a un horitzó laboral que està influenciat per les noves metodologies de treball, col·laboracions en un entorn cada cop més freelance en constant moviment, i...

El salari emocional

El salari tradicional entès com la retribució diària, setmanal o mensual, donada al treballador pel seu treball continua sent un dels elements bàsics de la feina. Actualment però, no tothom en té prou amb aquest sinó que apareix un altre tipus de salari,...

Els 5 passos per millorar la presa de decisions

Resum: "Errar és humà", o, en altres paraules, tothom comet errors. En la indústria de l'esport, que està en contínua expansió i transformació, des del CEO als treballadors corren el risc d’escollir la decisió equivocada per diferents raons. Aquest...

Els indicis del talent

Resum: El talent és la capacitat que les persones posen en pràctica per aconseguir resultats extraordinaris de manera constant en el temps amb un alt grau de compromís per obtenir-los. Les persones amb talent contribueixen al treball diari i al creixement actual i futur de les organitzacions...

Els espais de la pràctica esportiva de salut i lleure

Resum: L’augment en els darrers anys de la pràctica esportiva, juntament amb una visió d’aquesta més enfocada a interessos saludables i de lleure, han originat l’aparició de diferents tipologies d’instal·lacions i/o àmbits de...

Estratègies per aprendre dels fracassos

Resum: Culturalment en la nostra societat el concepte de fracàs té assignades un conjunt de connotacions negatives contra les quals hem de començar a lluitar-hi. L’article ens parla com, des de la gestió, és d’important crear un clima de...

Saps quines són les persones amb més potencial?

Resum: El sector esportiu, un mercat dinàmic i en creixement, es caracteritza per comptar amb persones joves que hi treballen per motivacions personals, per vocació. És interessant saber identificar, dins de l’organització esportiva, les persones amb un elevat...

Coneixem als nostres clients? II

En l'anterior article s'introduïa l'explicació d'una eina metodològica dissenyada per aconseguir informació sobre els nostres clients. En aquest segon article, s'expliquen les següents fases del procés de fidelització dels clients.

Coneixem als nostres clients? I

La captació de nous clients és una tasca complicada per a qualsevol organització, per tant l'estratègia és aconseguir fidelitzar els clients existents. Per dur a terme aquest procés es requereixen diferents iniciatives o programes que estiguin dirigits als diferents...

La gestió centrada en l’aprenentatge

Els models de gestió estan canviant constantment però el focus encara es segueix centrant en aconseguir resultats perfectes i eficaços. L'èxit es valora amb l'eficiència del resultat final que s’obté però aquesta mentalitat ha d'evolucionar cap a l'avaluació de tot el...