Eines de gestió

El Quadre de Comandament Integral

Qualsevol organització necessita saber i entendre l’impacte dels seus resultats per poder fer una valoració dels mateixos i orientar-los cap a la presa de decisions adequada. En aquest Itik genera es presenta una eina...

L’art de qüestionar abans de respondre

Les empreses i institucions tenen molt instaurada la pràctica de metodologies creatives on s’intervé de forma participativa mitjançant l’aportació d’idees que acaben per justificar-se com respostes a diferents consideracions. Ara bé, i si aquesta pràctica...

Creació de newsletter per a organitzacions esportives

Una newsletter o butlletí digital és una eina clau per a la comunicació digital de qualsevol organització esportiva. És una forma directa i eficaç per arribar al nostra públic objectiu i fidelitzar-lo amb contingut de valor. Existeixen diversitat de...

Cap on va l’esport en edat escolar ?

És curiós com en la societat actual es presenten dues tendències oposades. D'una banda hi ha un increment de persones que adopten estils de vida saludables amb uns elevats índexs de pràctica d'activitat física i esport i en general una vida activa. Hi ha una...

Crea el teu pla de comunicació digital

Resum: Estar present a les xarxes socials és cada vegada més rellevant per a qualsevol organització esportiva. Però és encara més important comptar amb un pla de comunicació digital per a tenir clar quins són els nostres objectius i...

L’èxit dels centres de fitness Low Cost

Resum: Com a conseqüència del context econòmic actual, els centres Low Cost tenen un paper rellevant en el sector del fitness. Aquest tipus d’empreses busquen la simplicitat, la confiança del consumidor gràcies a la rendibilitat de l’espai de...

Facebook com a eina de captació i fidelització

Resum: Les xarxes socials han revolucionat els sistemes tradicionals que tenien les entitats esportives per arribar a la població de manera més ràpida, econòmica i efectiva. Facebook, per exemple, s’ha convertit en una plataforma de promoció i...

Construir una organització esportiva co-creativa

Resum: Les organitzacions esportives haurien de treballar cooperativament amb els seus stakeholders, creant un ecosistema global, amb una estratègia lenta que impliqui un procés de descobriment per part de les persones que treballen en la organització. L’objectiu principal...

Normes per a la redacció d’informes II

Els informes són un instrument essencial per a comunicar informació de manera escrita en el món laboral. Garantir que responguin a les necessitats de l'organització, continguin la informació desitjada i sigui comprensible són els aspectes més importants. En...

La Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions esportives

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) ha esdevingut en els darrers anys un factor clau i transversal que té gran impacte en la gestió de les entitats esportives a causa de la pròpia naturalesa del sector i pel tipus de servei que ofereix. Avui en dia, tenir en compte la RSE a l'hora de...

Dinamitzant l’anàlisi DAFO

L’anàlisi DAFO és un instrument que serveix a les organitzacions per detectar els seus factors crítics i les oportunitats de millora a nivell intern i extern. En aquest article s’explica el funcionament d’aquesta eina, les seves limitacions  i algunes solucions per...

Normes per a la redacció d’informes I

La redacció d'informes és la manera més usual de presentar els resultats de l'estudi d'un projecte determinat i per això cal fer un ús correcte de el llenguatge. Aquest article donarà recomanacions per a la redacció d'informes i el primer es basa en el llenguatge inclusiu evitant...

La gestió del dia a dia mitjanant el GTD

La planificació estratègica és una eina molt important per a definir el futur d’una organització i per executar aquesta planificació és essencial portar una òptima gestió operativa del dia a dia. En l’article s’explica una eina per a...