Gestió de projectes

Optimització de processos i gestió de projectes II: Scrum

Segona part i continuació de l’itik genera ‘Optimització de processos i gestió de projectes en un marc Lean’, tot posant el focus en la metodologia àgil SCRUM. En aquest segon article, es pretén aprofundir en aquesta metodologia, sota el marc de Lean, la qual es caracteritza per ser un...

Optimització de processos i gestió de projectes en un marc Lean

La irrupció de nous models de negoci relacionats amb el món del coneixement i els constants canvis de paradigma, afavoreixen l’aflorament de metodologies àgils. Aquestes accepten el canvi i l’adaptació al mateix d’una manera natural, permetent una millor adequació...

L'excés de projectes, un nivell d'exigència superior

Resum: L’establiment d’un volum de treball per sobre de les possibilitats d’una empresa, servei municipal o entitat privada atès els seus recursos com també en relació al seu personal, és una de les problemàtiques emergents en qualsevol sector...

Com analitzar un nou model de negoci en un centre de fitness

Resum: Les grans problemàtiques a les que s’estan enfrontant els centres d’activitat física i salut,  com la caiguda general del consum i l’augment de l’IVA al 21%, afecten al compte de resultats de manera directa requerint pensar en nous models de...

La gestió de riscos en projectes esportius

Un risc és la possibilitat que un perill pugui arribar a materialitzar-se o que un resultat esperat no es dugui a terme. Els riscos estan implícits en els projectes esportius de qualsevol mena, per tant, cal tenir-los en compte a l’hora d’organitzar qualsevol esdeveniment o...

Com calcular la durada d’un projecte?

La planificació d’un projecte comporta la integració i gestió de molta informació com la duració, els recursos emprats, la duració, les diferents fonts de recerca, entre d’altres. En aquest article es present una sèrie de mètodes que faciliten la...

Una nova manera de gestionar projectes

Els continus canvis del sector esportiu i de l'oci fan que els agents implicats hagin d’adaptar-se a les noves tendències i demandes de la població que cada vegada té més experiència en la compra de serveis esportius. Per aquest motiu, els responsables de l'organització s'han de centrar...

Processos en la direcció de projectes esportius

Els projectes són una seqüencia de tasques interrelacionades entre si amb un inici i final que persegueix un objectiu. En aquest article es donen un seguit d’eines per als gestors esportius d’acord als processos de desenvolupament d’un projecte.