Gestió de projectes

L'excés de projectes, un nivell d'exigència superior

Resum: L’establiment d’un volum de treball per sobre de les possibilitats d’una empresa, servei municipal o entitat privada atès els seus recursos com també en relació al seu personal, és una de les problemàtiques emergents en qualsevol sector...

Com analitzar un nou model de negoci en un centre de fitness

Resum: Les grans problemàtiques a les que s’estan enfrontant els centres d’activitat física i salut,  com la caiguda general del consum i l’augment de l’IVA al 21%, afecten al compte de resultats de manera directa requerint pensar en nous models de...

Una nova manera de gestionar projectes

Els continus canvis del sector esportiu i de l'oci fan que els agents implicats hagin d’adaptar-se a les noves tendències i demandes de la població que cada vegada té més experiència en la compra de serveis esportius. Per aquest motiu, els responsables de l'organització s'han de centrar...