Consultoria i Planificació Estratègica

Consultoria i Planificació Estratègica

Ens adaptem a les necessitats de la teva organització, desenvolupant la reflexió estratègica que necessitis: sectorial, organitzativa, innovació i creixement, equipaments esportius, optimització de la comunicació en xarxes socials, etc.

Analitzem l’organització i la contextualitzem amb les darreres tendències en el sector, interpretem els resultats de l’anàlisi per obtenir unes propostes realistes que es puguin implementar i que permetin concretar un pla d’acció quantificable a partir d’indicadors de gestió.Què fem?

 • Plans estratègics per federacions esportives nacionals
 • Plans estratègics per federacions esportives internacionals
 • Plans estratègics per organitzacions i clubs esportius
 • Plans estratègics per Consells Esportius
 • Plans estratègics per ens municipals
 • Plans d’equipaments esportius (PEE)
 • Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius municipals (MIEM)
 • Plans directors sectorials: activitat física i esport, lleure, turisme, ensenyament
 • Plans d’eficiència organitzativa i estructura interna
 • Plans d’Igualtat per organitzacions

Projectes destacats

 • Pla Estratègic de la Real Federación Española de Hockey
 • Pla Estratègic de la Federació de Bàsquet de l’Aràbia Saudita
 • MIEM i Pla d’Equipaments Esportius de Barcelona
 • MIEM i Pla Estratègic de l’Esport de Girona
 • Pla Estratègic de l’Esport de Sant Cugat del Vallès
 • Pla Estratègic Athlon S. Koop.: reorganització i alineació amb les tendències
 • Pla Estratègic de l’Esport Escolar de l’Aràbia Saudita
 • Pla Estratègic de revitalització de la Vall de Bescaran
 • Pla Estratègic del C.N. Tarraco
 • Plans d’Equipaments Esportius i MIEMs de més de 25 municipis de Catalunya