Anàlisi de la Qualitat en el servei esportiu

Anàlisi de la Qualitat en el servei esportiu

Itik consultoria t’ofereix diferents metodologies per conèixer la satisfacció dels usuaris finals del teu servei com d’eines de valoració i motivació dels propis recursos humans i col·laboradors de l’organització.

Conèixer la qualitat del servei esportiu és clau per a garantir eficiència i bons resultats. Gràcies a la nostra àmplia i contrastada experiència en recerca i investigació social i la vivència de l’esport, disposem de diferents instruments per adaptar-nos a les teves necessitats. Podem realitzar des del treball de camp de recollida de les dades fins a un informe de resultats i propostes de millora. Fes-nos saber què vols avaluar i dissenyem l’eina perfecte per a tu. Què fem?

 • Disseny de metodologies de criteris per a la distribució d’espais esportius municipals
 • Treball en la concepció i disseny de nous models d’esport en edat escolar
 • Elaboració de projectes esportius integrals amb una metodologia 360
 • Disseny de processos de certificació de qualitat per formacions federatives oficials
 • Avaluació de programes esportius a partir de l’aplicació de Segells de Qualitat
 • Suport en la aplicació i integració dels ODS en organitzacions esportives
 • Enquestes de satisfacció de serveis i activitats esportives
 • Mesura de la satisfacció dels recursos humans
 • Identificació dels perfils i tendències de comportaments dels clients
 • Disseny d’estratègies i instruments de mesura per una optimització del servei

Projectes destacats

 • Creació del Segell de Qualitat Esportiva per a l’Esport en edat escolar de Sitges
 • Sistema d’avaluació del Servei Municipal d’Esports de Sitges
 • Nou model esportiu escolar: Esport Educatiu a l’Escola de Martorell
 • Disseny del procés de certificació de les formacions federatives oficials de la UEFA
 • Criteris de distribució dels espais esportius municipals de municipis de Catalunya
 • Guies de suport per a la millora de la col·laboració entre ens locals i entitats esportives per a la Diputació de Barcelona
 • Eina d’anàlisi del sistema esportiu local per la Diputació de Barcelona
 • Enquesta de valoració al personal i persones usuàries del Servei d’Esports de la UPC
 • Enquesta de satisfacció a les persones usuàries dels Complexos Esportius Municipals de la província de Barcelona
 • Estudi de satisfacció dels Campus Olímpia amb l’Institut Barcelona Esports