Anàlisi de la Qualitat en el servei esportiu

Anàlisi de la Qualitat en el servei esportiu

Itik consultoria t’ofereix diferents metodologies per conèixer la satisfacció dels usuaris finals del teu servei com d’eines de valoració i motivació dels propis recursos humans i col·laboradors de l’organització.

Conèixer la qualitat del servei esportiu és clau per a garantir eficiència i bons resultats. Gràcies a la nostra àmplia i contrastada experiència en recerca i investigació social i la vivència de l’esport, disposem de diferents instruments per adaptar-nos a les teves necessitats. Podem realitzar des del treball de camp de recollida de les dades fins a un informe de resultats i propostes de millora. Fes-nos saber què vols avaluar i dissenyem l’eina perfecte per a tu. Què fem?

 • Enquestes de satisfacció dels serveis i activitats esportives online o presencials
 • Mesura de la satisfacció dels recursos humans i col·laboradors de l’organització
 • Valoració integral de la qualitat i satisfacció de programes esportius globals
 • Identificació dels perfils i tendències de comportaments d’actuals o potencials clients
 • Disseny d’estratègies i instrument de mesura i millora de la qualitat de servei

Projectes destacats

 • Enquesta de satisfacció dels usuaris dels Complexos Esportius Municipals de la província de Barcelona
 • Estudi del perfil dels participants a les Barcelona Caminades.
 • Estudi Satisfacció Campus Olímpia
 • Eina d’anàlisi del sistema esportiu local per la Diputació de Barcelona
 • Enquesta de valoració al personal del Servei d’Esports de la UPC
 • Enquesta de satisfacció dels usuaris del Servei d’Esports de la UPC
 • Creació del Segell de Qualitat Esportiva per a l’Esport en edat escolar
 • Disseny del dossier de certificació per sol·licitar el nou Segell de Qualitat de la RFEF dirigit als centres de formació