Comunicació Digital i Xarxes Socials

Comunicació Digital i Xarxes Socials

És vital definir la nostra identitat digital, concretar els objectius que volem aconseguir i treballar-hi per assolir-los.

L’actual societat digital requereix la definició i gestió de la nostra presència a les xarxes socials. No és suficient només ser-hi, sinó que hem de definir per a què les volem fer servir: atenció al client, presència i reputació de l’organització, promoció del servei i les activitats, canal d’interacció amb els usuaris, captació de clients potencials, etc.  

Des d’Itik consultoria podem ajudar-te a valorar la teva situació actual a la xarxa i a definir la millor estratègia per una comunicació efectiva i dinàmica així com t’acompanyem en la posada en marxa dels teus perfils socials i la formació del teu equip. Tot això des de l’òptica característica que requereix la comunicació digital en àmbits tant específics com el de l’activitat física i l’esport o l’educació.

 

 Què fem?

  • Plans de comunicació digital per a organitzacions i esdeveniments esportius i escolars
  • Anàlisi i diagnosi de la reputació digital de l’organització
  • Sessions formatives sobre esport, tecnologia i xarxes socials
  • Assessorament en el treball en la identitat digital professional i marca personal
  • Formacions sobre l’estratègia i funcionament de les xarxes socials
  • Posada en marxa i assessorament de perfils optimitzats en xarxes socials
  • Creació de plataformes, blogs i aplicacions per a programes de participació ciutadana

Projectes destacats

  • Pla de comunicació digital de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
  • Càpsules de formació sobre activitats esportives digitals a l’INEFC
  • Programes de formació en Esport 2.0 i xarxes socials a tècnics esportius municipals