Plecs de clàusules tècniques esportives i assistència del procés

Plecs de clàusules tècniques esportives i assistència del procés

T’ajudem en la valoració del millor model de gestió per als teus programes i instal·lacions esportives, així com en el disseny i redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a la seva licitació.

Elaborem plecs de clàusules tècniques per a l’externalització de serveis (esportius, turístics, lleure,...) i instal·lacions esportives, tant per contractes de serveis com per contractes de concessió. T’ajudem en el disseny, redacció i valoració de la documentació necessària, tenint en compte els procediments administratius de la teva organització i la normativa vigent.Què fem?

 • Redacció de plecs de condicions tècniques i administratives a nivell català i nacional
 • Redacció de plecs de condicions tècniques i administratives per instal·lacions esportives municipals
 • Redacció de plecs de condicions tècniques i administratives per escoles bressol municipals
 • Suport i assessorament en la selecció de fórmules de puntuació, informe de valoració, etc. 
 • Valoració del model de gestió més adequat d’acord amb les característiques i viabilitat del projecte
 • Participació en la taula de valoració com a experts del sector de l’activitat física i l’esport
 • Estudis de viabilitat per plecs de condicions tècniques

Projectes destacats

 • Disseny i redacció del plec de condicions tècniques per a la prestació dels serveis del Complex Esportiu Municipal i pavelló de Fraga
 • Valoració del model de gestió i redacció dels plecs de clàusules del Poliesportiu d’Elorrio
 • Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques del CEM Masquefa
 • Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques del Complex Esportiu Municipal de Raqueta de Sant Sadurní d’Anoia
 • Valoració del model de gestió del CEM PAS de Polinyà
 • Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques del Poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs
 • Anàlisi de la situació del CEM Cabrils, propostes d’actuació en el model de gestió i seguiment del procés de canvi de model
 • Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques de l’Escola Bressol Municipal d’Abrera